W skład Grupy Producentów Owoców „Polskie Jagody” wchodzą plantacje o łącznym obszarze 180 ha, zlokalizowane na terenach czystych ekologicznie, położonych w sąsiedztwie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Nasze borówki rosną nad brzegami Tanwi – jednej z najczystszych rzek w Polsce.

Uprawiamy borówki już od 40 lat. Stale współpracujemy z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, a także wymieniamy doświadczenia z kolegami plantatorami z USA, Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i RPA.

Oferujemy tylko takie produkty, jakie sami chcielibyśmy kupować. Staramy się informować konsumentów o naszym produkcie jak najszerzej i wiarygodnie, by mieli świadomość, jak cennym składnikiem ich diety są borówki.