Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o.
Olchowiec 120, 23-413 Obsza

NIP: 918-21-47-586, KRS: 0000365045
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 200 000 zł

e-mail: info@be-fruit.pl